Antidepressiv medicin – ”Lykkepiller”

Hjælper medicin mod depression? Det er det store spørgsmål i disse år, og desværre er der ikke noget klart og entydigt svar på det endnu. Der er noget, der taler for at der er en virkning og der er noget taler imod det.

Det der taler for er de store undersøgelser som medicinalvare-firmaerne laver, som det kræves for at få et præparat godkendt til salg, som viser at der er en effekt af medicinen ift. hvis man ikke gør noget eller får et præparat uden aktive stoffer i (såkaldt ”placebo”).

Det, der også taler for en positiv virkning, er klinisk praksis – der ses af og til tilfælde, hvor en person får det markant bedre – nærmest fra den ene dag til den anden – efter at være startet på medicinen. Det er desværre bare temmelig sjældent at virkningen er så tydelig.

Det, der taler imod, er sådan set de modsatte argumenter. Dels er det som sagt ganske sjældent at der kan ses en klar og tydelig virkning af medicinen i praksis hos patienter. Dels viser de videnskabelige undersøgelser af medicinen, at ja, der er en virkning, men den er faktisk ret lille i forhold til fx placebo-behandling – overraskende lille.

Dette har fået nogle forskere (se links nedenfor) til at mene, at den virkning, der faktisk opleves, måske i virkeligheden er resultatet af bivirkningerne af medicinen frem for virkningen.

Man er nok derfor (desværre) nødt til at mærke efter selv – om man har mod på at afprøve medicin for at få det bedre, eller om man ikke er så meget for at kaste sig ud i at skulle til at tage medicin. Men tag under alle omstændigheder altid en grundig snak med egen læge om alt, der har med medicin at gøre.

Link til Kirsch’ hjemmeside.

Peter Gøtzsche

Jacob Knudsen psykolog